how to build your own site

POSKYTOVANÁ PÉČE

VÝKONY, KTERÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NEHRADÍ

V naší praxi Vám zajistíme kompletní ošetření – konzervační (výplně, ošetření kanálků, dostavby zubů), protetické (korunky, můstky i snímatelné náhrady) a chirurgické. Dále poskytujeme služby dentální hygienistky – Dentální hygiena.

Profident

Ošetření kazů:

Stříbrná výplň – amalgámová

Amalgám v naší ordinaci nepoužíváme už příliš často (zejména proto, že na amalgámovou výplň musíme odvrtat více zubních tkání), ale v některých indikacích je stále metodou volby. Používáme kvalitní kapslovaný amalgám. Výhodou této výplně je dlouhá životnost a relativně nízká cena.


Bílá výplň – kompozitní

Kompozitní materiál je nejestetičtější výplní zubů. Lze ho použít k opravě předních i zadních zubů. Zhotovení výplně je ale technicky a časově náročné a o zuby s kompozitními výplněmi musí pacient následně dobře pečovat – tedy důkladně je čistit. 


Bílá výplň – skloionomerní 

Skloionomerní cement se vyznačuje některými výhodnými preventivními vlastnostmi, které využíváme zejména při ošetření dočasných zubů či stálých zubů u dětí. Má také uplatnění u krčkových kazů, hlubokých kazů a jako dlouhodobě provizorní výplň. V naší ordinaci používáme ve většině případů kvalitní kapslovaný materiál.

Estetika výplní je velmi dobrá, barva hezky splyne s okolní zubní tkání. Pro dětské pacienty máme i oranžovou variantu tohoto materiálu. 


Pečetění zubů

Pečetění zubů je preventivní výkon, který zabraňuje vzniku kazu na žvýkací plošce zadních zubů. Tento výkon je vhodný zejm. záhy po prořezání zubů, tedy u dětí od 6 do 14 let.


Ošetření kořenových kanálků

Neboli endodontické ošetření je mechanicko-chemické vyčištění infikovaných kořenových kanálků a jejich následné zaplnění hermetickou výplní. Toto ošetření je velmi časově náročné, pro další osud poškozeného zubu je ale rozhodující. 


Dostavby zubů

Po ošetření kanálků je zpravidla nutná dostavba zubu. Ke kotvení výplňového materiálu se používá čep, který se fixuje do kořenového kanálku. Alternativou u více destruovaných zubů je laboratorní kořenová nástavba.


Fazety

Jsou tenké kompozitní či keramické náhrady vhodné k estetické korekci předních zubů (tvar, postavení, barva). 


Onleje a overleje

Jsou laboratorní výplně z kompozitu či keramiky, které perfektně doplňují ztracené zubní tkáně, zejména tam, kde chybí větší část zubu. 


Korunky a můstky

Korunky a můstky patří mezi fixní protetické výrobky. Korunky zpevňují zeslabené zuby (např. po ošetření kořenových kanálků či rozsáhlých kazů). Vyrábějí se z různých materiálů v zubní laboratoři. V naší ordinaci nejčastěji zhotovujeme kovokeramické či celokeramické korunky. Můstky esteticky a funkčně nahrazují ztracené zuby. 


Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady dělíme na částečné a celkové, podle toho, zda jsou v čelisti ještě přítomné nějaké zuby. Částečné snímatelné náhrady se ještě dělí podle provedení – od jednoduchých laciných po velmi sofistikované náhrady, které jsou nejen funkční, ale i estetické.


Implantáty 

Ošetření implantáty je vhodné při ztrátě jednoho zubu, více zubů i chrupu jako celku. Jedná se o ošetření poměrně cenově náročné, ale přinášející nesporné výhody ve srovnání s klasickou protetikou.