css templates

PROFIDENT TEAM

Team

MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.

MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.

Zubní lékař

Vystudoval obor Stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1997 – 2004), kde také úspěšně absolvoval postgraduální studium v oboru Preventivní medicína (2004 – 2012). Pracovní zkušenosti získal na Výzkumném ústavu stomatologickém, později Ústavu klinické a experimentální stomatologie a později Stomatologické klinice VFN, kde na částečný úvazek působí dodnes. Mezi lety 2013 – 2016 byl vedoucím lékařem Oddělení všeobecné stomatologie. Od roku 2008 je držitelem osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař, v roce 2011 získal osvědčení odbornosti Stomatochirurg. V roce 2013 atestoval z Klinické stomatologie. Je odborným asistentem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje zejména výuce protetického zubního lékařství. Od roku 2017 je členem představenstva České stomatologické komory.

MDDr. Marta Novotná

Zubní lékařka

Absolvovala s vyznamenáním obor Zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2004 – 2009). Od ukončení studia až do ledna 2017 pracovala na Výzkumném ústavu stomatologickém, později Ústavu klinické a experimentální stomatologie a později Stomatologické klinice VFN. V roce 2015 získala osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař a také atestaci z Klinické stomatologie. Je asistentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje teoretické i praktické výuce v předmětu Preklinické zubní lékařství.

Dagmar Padevětová

Zdravotní sestra

Po maturitě na střední zdravotnické škole pracovala na interně, následně působila jako sestra v jeslích. Zkušenost má i jako sestra psychiatrické ambulance. Nejdelší část svého profesního života se ale věnuje práci sestry v zubní ordinaci – pracovala v soukromém i státním sektoru. Po odborné i organizační stránce je pro naší ordinaci velkým přínosem.

Liliia Chavka, Dis.

Dentální hygienistka

Je diplomovanou dentální hygienistkou, vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Praze (2015 – 2018). Je pečlivá, empatická a ráda se směje – ale i všichni pacienti od ní po ošetření odcházejí se zářivým úsměvem. Kromě češtiny mluví výborně ukrajinsky, rusky a anglicky.